Temperaturni Menadžment

U cilju rasterećenja i bezbrižnog poslovanja, upravljajte svim parametrima rashladnog uređaja, iz udobnosti svoje kancelarije. TracKing™ vam nudi optimalno upravljanje temperaturom i egzaktan nadzor iste, a sve kako bi se osigurala isporuka proizvoda vrhunskog kvaliteta.

FRIGOMAX Vam nudi mogućnost organizacije kompletnog nadzora nad vašom flotom sa rashladnim Thermo King uređajima. Zajedno sa vama, pratimo sve parametre vezane za temperaturne opsege, kvalitet hlađenja tovara, ali i ostale parametre bitne za vaš posao, kao što su osovinsko opterećenje, stanje kočionog sistema, ali i potrošnja goriva.

Temperaturni menadzment

Thermo King vredno radi na stalnom usavršavanju i poboljšanju uređaja za temperaturni menadžment. Shodno tome, moguće je nabaviti različite Thermo King uređaje za prikupljanje i obradu podataka (Data Loggers), u skladu sa potrebama kupca.

Poslednju u nizu inovacija na ovom polju, predstavlja TouchLog uređaj, prikupljač podataka sa funkcijom štampača, sa novim ekranom osetljivim na dodir, putem kojeg se lako i jednostavno upravlja ovim uređajem.

U našoj ponudi ćete, takođe, pronaći sve neophodne segmente dodatne opreme, za sve uređaje iz game Thermo King, tako da u potpunosti možemo odgovoriti svakom specifičnom zahtevu za opremom koja nije standardni deo rashladnog uređaja, već se isporučuje kao opcional, koji olakšava rad uređaja ili upravljanje istim.

Touch Print

Dobra distributivna praksa (gdp sertifikat)

Cilj dobre distributivne prakse (GDP) je da osigura, da visok nivo kvaliteta proizvoda, određen dobrom proizvođačkom praksom, bude održan i kroz lanac distribucije. Ovo se odnosi kako na vozila korišćena u prevozu farmaceutskih i medicinskih komponenti od proizvođača do distributera, tako i na ona korišćena u prevozu istih dobara do bolnica i apoteka.

Obaveza distributera je usaglašavanje sa pravilima Evropske unije, o dobroj distrbucijskoj praksi medicinskih proizvoda za ljudsku upotrebu, s´toga smo tu da vam obezbedimo GDP sertifikat.

GDP Certificate
Touch Log Datalogger
Touch Log Datalogger

Touch Log Datalogger vrši snimanje podataka o temperaturi za sve Thremo King primene nad vozilima.

Touch Print Printer
Touch Print Printer

Touch Print Printer štampa podatke o temperaturi za sve Thermo King primename nad vozilima i prikolicama.

Mobilna aplikacija

Budite uvek obavešteni uz TK Notify

Bez sms i e-mail obaveštenja. TK Notify objedinjuje sve Tracking notifikacije na jednom mestu, na istom ekranu. TK Notify vam pruža i mogućnost praćenja i upravljanja vašim obaveštenjima. Vi odlučujete o kojim događajima želite biti obavešteni, dok svaka notifikacija nosi dodatnu informaciju vezanu za vašu poluprikolicu i tovar, a u vezi sa događajem koji je po sredi.

Ovim putem bićete opremljeni potrebnim da donesete ispravnu odluku.

TK Notify: Tracking notifikacije onako kako i kada su vam potrebne!

Application