Kontakt

Prodajno servisni centar Beograd

Adresa: Nemanjina 17, Surčin
11271 Beograd, Srbija

Telefon: +381 11 4093 934

E-mail: info@frigomax.rs

Dežurni telefon za hitne intervencije:
+381 64 88 202 88

Thermo King Beograd

Prodajno servisni centar Šabac

Adresa: Maršala Tita bb, Jelenča
15000 Šabac, Srbija

Telefon: +381 15 381 177

E-mail: info@frigomax.rs

Dežurni telefon za hitne intervencije:
+381 64 88 202 88

Frigomax Sabac

Za prodaju uređaja
pozovite

Prodaja: Branko Maksimović

Telefon: +381 64 88 202 74

Branko Maksimovic

Za servis uređaja
pozovite

Servis: Vladimir Damnjanović

Telefon: +381 64 88 202 72

Vladimir Damnjanovic